DDi Purchase-to-Pay Financieel-systeem

Organisatie:
Prijs:
€ 10 (initiele aankoopprijs)
Prijsmodel volgens leverancier: " De prijs is afhankelijk van het aantal te verwerken documenten en het aantal gebruikers van de software. Uiteraard maken wij graag een offerte op maat voor u."
Versie:
3.0
Bijgewerkt:
03-01-2012
Beoordeling:
<0 id="post-ratings-7892" class="post-ratings" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" data-nonce="2b572785f2">aardigredelijkneutraalgoeduitstekend (No Ratings Yet)
<0 id="post-ratings-7892-loading" class="post-ratings-loading">Loading ... Loading ...
 
 
 
 

Purchase-to-Pay is een complete oplossing om de documentstroom van inkoop tot betaling volledig te digitaliseren. Dit verlangt van organisaties dat zij hun onderliggende procuratieprocessen op elkaar afstemmen en als geheel automatiseren.

Het resultaat is een optimaal ingericht proces waarbij inkoopfacturen automatisch gecontroleerd worden met de inkooporder en de levering. Dit is de zogenaamde three-way-match. DDi P2P, onze Purchase-to-Pay oplossing, maakt dit mogelijk.

Uw voordelen van Purchase-to-Pay:

  • Waarneembaar verbeterde uitvoering van uw procuratieprocessen;
  • Koppeling van inkoop- en administratieve processen tot een integrale AO.
  • Significante verlaging van de administratieve lasten (tot wel 60%).
  • Continu controle over de complete bestelling-, order- en factuurstroom;
  • Relevante opbouw van management informatie over procuratieprocessen en de efficiency van uw AO;
  • Volledig Digitaal Order Dossier gekoppeld aan uw ERP systeem. Offertes, order, pakbonnen, factuur, procuratieverslag, etc. direct raadplegen vanuit uw financieel pakket;
  • Door vastlegging van uw verplichtingen is de economische/financiële status positie van uw organisatie nauwkeuriger.
  • Veel lagere belasting van uw administratieve medewerkers door automatisering van veel manuele handelingen.
  • Betalingskortingen effectueren door korte doorlooptijd procuratieproces;
  • Directe kostenbesparing op onnodige rente- en incassokosten wegens te late betalingen.

Het Purchase-to-Pay proces bestaat uit drie onderdelen, waarvoor DDi modulaire software biedt:

 

Bestellen

Via een inkoopbon of bestelformulier neemt u goederen of diensten af bij een leverancier. Uw bestelling wordt geautomatiseerd verzonden en intern “geparkeerd” totdat u de bestelling geleverd krijgt.

Ontvangen

Bij ontvangst van uw diensten of goederen controleert u de levering met de bestelling of het bestelformulier. Komen deze met elkaar overeen, dan is er spraken van een two-way-match.

Factuurmatching

Om het proces af te ronden, moet de leverancier betaald worden. De klopt ook de factuur met de bestelling en ontvangst, dan is de three-way-match een feit en kan de betaling plaatsvinden.
Noot: Deze publicatie is geplaatst door een deelnemer van de SoftwareMatrixSM alle logo's, trademarks, beeld- en handelsmerken op deze site en in deze publicatie zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud van deze pulbicatie. De auteur van deze publicatie is bekend bij de redactie.